İnsan Kaynakları Müdürü 

Grup şirketlerinin genel strateji ve hedeflerine uygun olarak İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin sürdürülmesi ve geliştirilmesine dair  “işgücü planlama”, “seçme yerleştirme”, “eğitim ve gelişim”, “ücret ve haklar yönetimi”, “özlük işlemleri” uygulamalarından ve tüm  departmanlara kurum kültürü ve motivasyon danışmanlığı vermekten sorumlu olan “İnsan Kaynakları müdürü” görevinin tanımlanmasıdır.

 • Genel Müdür’e bağlı olarak çalışır.
 • Yokluğunda yerine “Kıdemli İnsan Kaynakları Uzmanı” vekalet eder.

   Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

 • İnsan Kaynakları ve Gelişimi yönetiminin koordine edilmesini gerçekleştirir.
 • İnsan kaynakları prosedür ve süreç haritalarını revize eder.
 • İnsan kaynakları prosedürlerinin tüm organizasyonda uygulanmasını sağlar.
 • Organizasyonel yapılanmaya öncülük eder, rekabet oluşturabilmek için organizasyon kadrosunu doğru kişilerden oluşturur.
 • Şirketin hedefleri ve projelerine, eğitim yönetimi, seçme ve yerleştirme, performans değerlendirme, ücret yönetimi, öneri ve ödüllendirme sistemlerini düzenler ve yönetir.
 • Kariyer planlama, Yedekleme, Rotasyon ve Oryantasyon süreçlerini yönetir, departmanları ve tüm çalışanları yönlendirir.
 • Üst Yönetim, İlgili Departman Yöneticileri ve Çalışan ilişkilerinin Koçluk anlayışı içerisinde sürdürülmesini sağlar.
 • Personel Özlük işleri ve Ücretlendirme çalışmalarını yönetir.
 • Şirketi yasal risklere karşı korumak için mevzuat uygulamalarını yürütür.
 • İdari İşler süreçlerini (Güvenlik, Temizlik, Bakım, Onarım) yürütmek için İdari İşler Ekibini yönlendirir.
 • Beyaz Yaka, Mavi yaka ile ilgili işletme içi motivasyon artırıcı çalışmalar yapar.
 • İnsan kaynakları yönetim fonksiyonlarının şirket içinde etkin uygulanmasına yönelik iyileştirici ve geliştirici yeni projeler üretir.
 • Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyetlere liderlik eder.
 • İnsan kaynakları ekibini yönetir, onların gelişimine destek olur.
 • Aylık olarak İcra Kuruluna ve belirli periyotlarda yöneticilere ilgili raporlamaları yapar.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler için öneriler bildirir.
 • Operasyonel kararlara katılma
 • Ekip Liderliği
 • Stratejik kararlara katılma yetkisi bulunur.

   Gerekli Yetkinlikler Nelerdir?

 • İletişim
 • Analitik Düşünme ve Problem Çözme
 • Zaman Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Mesleki Yeterlilik
 • Etik Değerler

   Nasıl İnsan Kaynakları Müdürü Olabiliriz?

Üniversitelerin gerekli bölümlerinden mezun olup, (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları, vs.) minimum 5 yıllık iş         tecrübesi gerekmektedir.

   İnsan Kaynakları Müdürü Maaşları Ne Kadar?

İK müdürleri Türkiye’de ortalama 10.000 – 35.000 TL arası bir kazanç sağlamaktadır.