İnsan Kaynakları Uzmanı

Kurumun politikalarına uygun olarak tüm İnsan Kaynakları süreçlerinin gerçekleştirilmesini
sağlayan “ İnsan Kaynakları Uzmanı” görevinin tanımlanmasıdır.

 • İnsan Kaynakları Müdürü’ne bağlı olarak çalışır.
 • Yokluğunda, İnsan Kaynakları Yöneticisi yerine vekalet eder.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

 • İşe alım süreci ile ilgili faaliyetleri yürütür.
 • Aday seçimi, görüşme organizasyonu, referans kontrolü süreçlerini yürütür.
 • Kariyer ve yetenek yönetimi sisteminin kurgulanması, uygulanması ve takip süreçlerini yürütür.
 • Kanuni, Kurum İçi ve Kurum Dışı Eğitim organizasyonlarının planlanması, seminer ve kursların uygulanmasını süreçlerini yürütür.
 • İş Analizleri, İş gerekleri ve tanımlarının oluşturması süreçlerini yürütür.
 • Performans yönetim sistemini (PYS) uygular ve takibinden sorumludur.
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinin yürütülmesini gerçekleştirir.
 • İK yönetim sisteminin oluşturulmasını yürütür Takım Liderliğini üstlenir.
 • Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlar.
 • İK süreçlerine ilişkin bütçeleme ve raporlama faaliyetlerine destek verir.
 • Çalışan memnuniyet anketlerinin düzenlenmesini gerçekleştirir.
 • Çalışanlardan gelen şikâyet ve talepleri süreçlerini yürütür.
 • İş sözleşmelerinin feshi ile ilgili yasal yönlendirmeleri yapar işten çıkış görüşmelerini gerçekleştirir.
 • İK Süreçleri Piyasa Araştırmaları ve Analiz ile ilgili çalışmaları yürütür, raporlar.
 • Şirket içi etkinlikleri planlar, organize eder.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler için öneriler bildirir.

Gerekli Yetkinlikler Nelerdir?

 • İletişim
 • Analitik Düşünme ve Problem Çözme
 • Zaman Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Mesleki Yeterlilik
 • Etik Değerler
 • Müşteri Odaklılık
 • Değişim Yönetimi ve Kurumsal Farkındalık

Nasıl İnsan Kaynakları Uzmanı Olabiliriz?

İlgili Üniversitelerin İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İnsan Kaynakları bölümlerinden mezun olması İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi alması.

 • Görevi yerine getirebilmek için minimum deneyim süresi 3 yıldır.

İnsan Kaynakları Uzmanları Neleri Bilmeli?

 • Yeni Nesil Link Bordrolama Programı
 • Yasal Mevzuata ilişkin kanuni bilgiler
 • İnsan Kaynakları Uygulamaları
 • Performans Yönetimi Bilgisi
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Programları
 • Araştırma ve Raporlama Bilgisi

İnsan Kaynakları Uzmanı Ne Kadar Kazanıyor?

İK Uzmanları Türkiye’de ortalama 3.000TL-10.000TL arası bir kazanç sağlamaktadır.