Yargıtay kararını incelediğimizde, eğitim masrafının işçiden geri istenmesi hususunda şunları söyleyebileceğimizi görürüz:

  • İşçiye verilen bir eğitim karşılığında işçiden belirli bir süre çalışmasının beklenmesi hukuken mümkündür.
  • Eğitim karşılığı olarak belirlenen miktarın, alınan eğitimle uyumlu olması gerekir.
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında verilen bir eğitimin masrafı hiçbir şekilde geri istenemez.
  • Yapılan masraflar işçiye özel olmalı ve miktarı açıkça ortaya koyulabilmelidir.
  • Toplu bir eğitim olmuşsa; işçiye düşen masraf miktarı, toplam masrafın katılımcı sayısına bölünmesiyle bulunur.
  • İşçi eğitimden sonra bir süre çalışmışsa, bu süreler toplam eğitim masrafından indirilmelidir.
  • İşçi, yükümlü olduğu sürenin hepsini çalışmışsa artık ondan eğitim masrafı istenemez.