İş yaşamının değişen ve gelişen yapısıyla birlikte pek çok yeni kavram iş dünyasına dahil oluyor. Artık birçok iş görüşmesinde adayın, iş yerinin kurum kültürüne uygunluğu değerlendiriliyor. Peki kurum kültürü tam olarak ne anlama geliyor?

Kurum kültürü çalışanların davranışlarını yönlendiren, kurum içi alışkanlıkların ve değerlerin bütününe deniyor. Kurum kültürünü oluşturan değer ve anlayışlar bir şirkette çalışan personelden yönetim kadrosuna kadar herkesi ilgilendiriyor.

Kurum kültürü aynı zamanda çalışanların belli kurallar dahilinde disiplinli ve sistemli çalışmaları açısından da son derece önemli bulunuyor. Bir kurumun üst düzey yöneticileri tarafından oluşturulan kuralların yaygınlaşması ve çalışanlar arasında kabul görmesi için liderlik görevi üstlenen şef veya birim müdürlerinin davranışlarının oldukça önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Kurum kültürü neden önemli?

Kurum kültürü bir kurumun kendi içinde belli bir düzen ve disipli çalışma sisteminin sürekli hale gelmesi için öncelikli olarak önemli. Son dönem şirketlerin verimli çalışmasıyla ilgili yapılan araştırmalar, yerleşik kurum kültürüne sahip olanların daha verimli çalıştığını ve planlanan hedeflere daha kolay ulaşıldığını ortaya çıkarmış. Bu yüzden her kurumun kendine ait olan kültür anlayışını tüm çalışanlarına benimsetmesi tavsiye ediliyor.

Bunun yanı sıra şirketlerin, rakip firmalara ve iş dünyasına karşı dış imajı için de kurum kültürü oldukça önem taşıyor. Belli değerlere sahip ve düzenli çalışma biçimi edinmiş olan şirketlerin iş hayatında daha saygın bir imaja sahip olduğu belirtiliyor.

Kurum kültürü neleri kapsıyor?

Kurum kültürü her kuruma göre farklılık gösterebiliyor. Ancak genel olarak;

– Kurumun tarihi,
– Kurumun sahip olduğu tüm değerleri,
– Kurumun bürokratik yapısını,
– Kurumun önem verdiği özel gün, tören ve geleneklerini,
– Kurumun misyonu
– Kurumun vizyonu
– Kurumda çalışanların benimsemesi gereken davranış kurallarını kapsıyor.

Kurum kültürü nasıl geliştirilir?

Çalışanların disiplinli çalışma sistemini ve kurum içi davranışlarını düzenleyen kurum kültürü, şirketin büyüme hedeflerini gerçekleştirmesi açısından da son derece önemli olarak görülüyor. Şirketin zaman içinde geçtiği tüm aşamaları takip edip, eksik veya yanlış görünen noktaları belirleyip ona göre bir düzenleme planlayarak kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlanabiliyor.

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsetmek için bir takım konularda karar aşamalarına çalışanların da dahil edilmesi özellikle tavsiye ediliyor. Söz sahibi olan çalışanın hem kuruma olan bağı güçleniyor hem de iş arkadaşlarıyla olan uyumu artıyor.

Ödül ve primlerin çalışanların kurum kültürü anlayışına uygun hareket etmelerini kolaylaştırdığı biliniyor. Bu nedenle birçok şirket çalışanlarını ödül ve primlerle teşvik ediyor.

Bugün bazı iş görüşmelerinde açıkça bahsedilmese bile başvuru yapan adayın kurum kültürüne uygun olup olmadığı özellikle ölçülüyor. Kurum kültürüne uyum sağlayabilecek olan aday artı puan kazanarak işe alınma ihtimalini artırıyor.